Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Buscar en el fons d'obres

Fons documental

La Fundació Comunicació Gràfica necessita, per aconseguir els seus objectius fundacionals, constituir un fons d'arxiu i documental de peces i suports de disseny gràfic i comunicació visual en qualsevol dels seus àmbits de treball.

Aquest fons, que formarà part de l'Àrea del Disseny Gràfic i la Comunicació Visual del futur Centre del Disseny de Barcelona, ho aconsegueix bàsicament a través de donacions particulars i també gràcies a convenis amb institucions o associacions que disposen de material propi.

D'altra banda, com a entitat privada i sense ànim de lucre, la FCG necessita el patrocini i mecenatge d'institucions, empreses i particulars segons les fórmules de col·laboració que s'han predeterminat per al seu òptim rendiment.

COL·LABORACIONS DE FONS DOCUMENTAL

Poden ser donants de fons documentals persones físiques o jurídiques que disposin en propietat d'algun material susceptible de constituir llegat gràfic o visual i desitgin que aquest formi part del fons de la FCG.

L'equip d'investigació de la FCG, dirigit per Patrons membres de la Comissió Delegada responsables del patrimoni, realitza una valoració i estima si el material gràfic susceptibles d'engrossir el patrimoni de l'entitat és adequat i pot ser considerat com a llegat|legat gràfic i visual.

La FCG denomina Donants a qui aporten fons a l'entitat i aquests, a canvi, obtenen alguns beneficis. Altres donants de fons, obra gràfica i documents

Beneficis per als Donants de la FCG

. Agraïments públic en la seva qualitat de Donant a través de les campanyes de RRPP que desenvolupa la FCG . Menció dels Donants a les publicacions adequades.

. Menció dels Donants en la publicacions adequades.

. Aparició en la web de la FCG.

. Informació regular sobre les activitats de la FCG.

. Desgravació fiscal.

. Possibilitat de formar part del Consell de Mecenatge a proposta de la Junta de Patrons.

Per col·laborar amb la Fundació Comunicació Gràfica en aquesta modalitad, o proposar un marc de col·laboració a nivell particular, contactar amb info@lafundacio.org

© fundació comunicació gràfica
® el copyright de les obres és dels seus respectius autors