Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Buscar en el fons d'obres

El nostre fons

La Fundació Comunicació Gràfica entén què la patrimonialització i conservació del llegat gràfic i visual s'ha de començar per l'obra que es produeix avui i, a partir d'aquest moment, recuperar l'anterior.
Així doncs, la FCG ha definit, en la seva primera fase d'actuació, uns paràmetres temporals i territorials per tal de delimitar el seu àmbit d'investigació: obra gràfica produïda a partir de la segona meitat del segle XX per dissenyadors o comunicadors gràfics espanyols o que treballin al nostre territori.
La FCG es planteja d'igual manera recuperar i catalogar obres més antigues, però moltes de les peces que mereixen la nostra atenció es troben ja catalogades dintre de col·leccions públiques o privades. La Fundació, actualment, centra els seus esforços en la patrimonialització d'obres més recens amb l'objectiu de desenvolupar una col·lecció fins ara inexistent.
Després d'uns primers anys de treball de documentació, la FCG ha catalogat ja més de 1000 peces procedents de col·leccions institucionals i particulars.

© fundació comunicació gràfica
® el copyright de les obres és dels seus respectius autors