Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Buscar en el fons d'obres

Exposicions

Tot el material gràfic que es mostra en aquesta web està vinculat a la bases de dades de la FCG. Així que qualsevol de les peces que es cataloguen queda publicades a la nostra web.

Per tal d'organitzar tot aquest volum de material, i facilitar a la vegada l'acces a la cultura del disseny gràfic i de la comunicació visual a les persones que no realitzen treballs d'investigació, es mostra el contingut del nostre fons dividit en Exposicions.

Les exposicions virtuals reflexen només una part del fons agrupada per un criteri definit, ja sigui que provenen d'una mateixa exposició, o bé perquè hem decidit agrupar l'obra d'un autor, o senzillament, hem fet una tria que considerem que pot ser interessant.

© fundació comunicació gràfica
® el copyright de les obres és dels seus respectius autors