Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Buscar en el fons d'obres

Reunió de universitats i associacions professionals del disseny gràfic amb la Fundació

12.05.2005

La Fundació Comunicació Gràfica ha creat el seu Consell Consultiu amb la participació de 17 Departaments Universitaris de l’àmbit del Disseny Gràfic i la Comunicació Visual corresponents a 15 Universitats espanyoles i 10 associacions professionals relatives a l’entorn del Disseny Gràfic i la Publicitat.
El dia 9 de febrer d’aquest any, la Junta de Patrons de la entitat va constituir aquest òrgan assessor previst en els seus estatuts amb la finalitat de mantenir una visió àmplia, complerta i oberta sobre l’entorn del disseny Gràfic i la comunicació Visual a nivell nacional.

Formen part del Consell Consultiu de la Fundació Comunicació Gràfica, per exemple, el Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Departament de Comunicació Audiovisual i publicitat de la Universidad Complutense de Madrid, la secció de Disseny del Departament de Dibuix de la Universidad de País Vasco, el Departament de Comunicació i Noves Tecnologies de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, el Departament de Projectes Periodístics de la Universidad de Navarra, etc. D’altra banda, com representants de l’àmbit professional, la FCG compte en el seu Consell Consultiu amb associacions i Col·legis Professionals de Madrid, Aragó, València, Catalunya, Astúries i Canàries.

Amb l’objectiu de profunditzar en les seves finalitats fundacionals, els Estatuts de la FCG preveuen la creació d’un Consell Consultiu amb la funció de proposar al Patronat les iniciatives i les opinions relacionades amb l’activitat de la Fundació i assessorar-la sobre totes les qüestions que aquest sotmeti al seu dictamen. Per dur a terme aquesta labor, la FCG va convidar a representants procedents de l’àmbit acadèmic (a través dels docents universitaris i investigadors del Disseny Gràfic i la Comunicació Visual) i de l’àmbit professional) a través de les entitats o associacions de Dissenyadors Gràfics).

© fundació comunicació gràfica
® el copyright de les obres és dels seus respectius autors