Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Buscar en el fons d'obres

Patronat

Des de la seva creació el març de 2002 fins avui, la FCG s'ha caracteritzat per la voluntat de ser una plataforma activa, representativa i col·laboradora que uneix les inquietuds d'un ampli ventall de professionals del sector del disseny gràfic i la comunicació visual.

El Patronat de la FCG és l'òrgan que representa i gestiona aquesta entitat i, a més, ostenta les facultats necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals. Per assolir els objectius que es proposa, el Patronat de la FCG es compon de professionals i estudiosos de l'àmbit del disseny gràfic i la comunicació visual, així com d'altres disciplines relatives a la museística, la crítica i el pensament contemporani i l'art; reconeguts tant pel seu treball com pel lloc destacat que ocupen en el camp on la Fundació Comunicació Gràfica desenvolupa la seva activitat.

Patronat fundacional

Claret Serrahima / www
Javier Mariscal / www

 

Patrons

Pablo Martín Badosa (president) / www
Oscar Heredero (vice president) / www
Oscar Guayabero (secretari) / www
Jordi Duró (representant ADGFAD) / www
Juan Cardosa / www
Ana Mª Cortijo / www
Jaume Pujagut / www
Álvaro Sobrino / www

© fundació comunicació gràfica
® el copyright de les obres és dels seus respectius autors