Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Buscar en el fons d'obres

Qué fa

La Fundació Comunicació Gràfica treballa en projectes que tenen com a finalitat l'arxiu i la classificació dels materials relacionats amb el disseny gràfic i la comunicació visual, per impulsar la seva catalogació, la seva conservació i la seva exhibició.

Una vegada definits els àmbits d'actuació referents al fons documental, els experts de la FCG localitzen el llegat gràfic que és d'interès i es procedeix a la seva catalogació segons els processos establerts.

Aquestes peces es dipositen en l'actualitat a l'Arxiu Nacional de Catalunya, entitat pública col·laboradora de la Fundació, que garanteix la seva òptima conservació. Així mateix, a la web www.lafundacio.org poden visitar-se el fons i les exposicions virtuals sobre l'arxiu de la FCG.
A més de treballar activament en la creació de l'Àrea del Disseny Gràfic i la Comunicació Visual del Centre del Disseny a Barcelona, la FCG es compromet explícitament amb l'estudi del llegat gràfic i recolza projectes d'investigació relatius al disseny gràfic i la comunicació visual.
Una col·lecció de publicacions periòdiques de contingut teòric i visual donen cabuda a la producció intel·lectual en ambdós àmbits de la comunicació.

© fundació comunicació gràfica
® el copyright de les obres és dels seus respectius autors